předseda České diabetologické společnosti

prof. Martin Prázný

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.  FRCP působí na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde je vedoucím lékařem Diabetologického centra VFN a lůžkového oddělení zaměřeného na léčbu pacientů s diabetem a obezitou. Kromě klinické práce se také podílí na výuce vnitřního lékařství mj. v oblasti metabolických a endokrinních onemocnění, v rámci postgraduálního vzdělávání se zaměřuje na léčbu diabetu 1. i 2. typu a prevenci cévních komplikací. Je předsedou České diabetologické společnosti. Věnuje se výzkumu a je autorem řady odborných článků.

Ambasadoři projektu

I letos se s námi po české přírodě budou toulat zajímavé osobnosti. Všichni mají zkušenosti s pohybem, sportováním a turistikou. Určitě je potkáte na některých z našich 10 pochodů.

Top